Adăugat pe 17 aprilie 2013 de Dragoș Asaftei in Analize
 
 

Cât de legal e să fotografiezi în spațiile publice

Legalitatea fotografierii în spații publice
Legalitatea fotografierii în spații publice

Luni vă provocam să ne spuneți cum procedați cu persoanele pe care doriți să le fotografiați pe stradă. Astăzi revenim cu o completare pe care sperăm să o găsiți utilă. Cu ajutorul avocatului Ana-Maria Baciu (mulțumim frumos de ajutor!) am reușit să identificăm principalele articole din lege care prezintă informații despre dreptul la propria imagine, drepturile morale pe care le are autorul și, în cele din urmă, dreptul de utilizare a unui portret cu sau fără acord.

Înainte de toate haideți să lămurim un lucru. În cele ce urmează ne vom referi strict la portrete, nu fotografii în care apar foarte mulți oameni, iar chipurile lor nu sunt ușor recogniscibile. Ne referim strict la noțiunea de portret în care fața persoanei este subiectul fotografiei.

Articolele sunt preluate din Legea 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.

CAPITOLUL XI: Protecţia portretului, a destinatarului corespondenţei şi
a secretului sursei de informare

Art. 88
(1) Utilizarea unei opere care conţine un portret necesită consimţământul persoanei reprezentate în acest portret, în condiţiile prevăzute de art. 73, 74 şi 79 din Codul civil. De asemenea, autorul, proprietarul sau posesorul acesteia nu are dreptul să o reproducă ori să o utilizeze fără consimţământul succesorilor persoanei reprezentate, timp de 20 de ani după moartea acesteia, cu respectarea şi a dispoziţiilor art. 79 din Codul civil.

(2) În lipsa unei clauze contrare, consimţământul nu este necesar dacă persoana reprezentată în portret este de profesie model sau a primit o remuneraţie pentru a poza pentru acel portret. De asemenea, existenţa consimţământului se prezumă în condiţiile art. 76 din Codul civil.

Art. 90
Persoana reprezentată într-un portret şi persoana destinatară a unei corespondenţe pot exercita dreptul prevăzut la art. 10 lit. d), în ceea ce priveşte utilizarea operei ce conţine portretul sau a corespondenţei, după caz.

Art. 10
Autorul unei opere are următoarele drepturi morale: (d)dreptul de a pretinde respectarea integrităţii operei şi de a se opune oricărei modificări, precum şi oricărei atingeri aduse operei, dacă prejudiciază onoarea sau reputaţia sa;

Codul Civil

Art. 73: Dreptul la propria imagine (1) Orice persoană are dreptul la propria imagine. (2) În exercitarea dreptului la propria imagine, ea poate să interzică ori să împiedice reproducerea, în orice mod, a înfăţişării sale fizice ori a vocii sale sau, după caz, utilizarea unei asemenea reproduceri. Dispoziţiile art. 75 rămân aplicabile.

Art. 75: Limite
(1) Nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în această secţiune atingerile care sunt permise de lege sau de convenţiile şi pactele internaţionale privitoare la drepturile omului la care România este parte.
(2) Exercitarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale cu bună-credinţă şi cu respectarea pactelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în prezenta secţiune.

Art. 76: Prezumţia de consimţământ Când însuşi cel la care se referă o informaţie sau un material le pune la dispoziţia unei persoane fizice ori persoane juridice despre care are cunoştinţă că îşi desfăşoară activitatea în domeniul informării publicului, consimţământul pentru utilizarea acestora este prezumat, nefiind necesar un acord scris.

Art. 77: Prelucrarea datelor personale Orice prelucrare a datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, se poate face numai în cazurile şi condiţiile prevăzute de legea specială.

Concluzii

  • Nu poate fi publicată și utilizată o fotografie care conține portretul unei persoane fără consimțământul acesteia;
  • În lipsa unor cauze contrare, portretul poate fi utilizat dacă subiectul este fotomodel (și exstă, deci, o colaborare contractuală) sau a luat o remunerați în schimbul fotografiilor;
  • Fiecare persoană are dreptul la imagine, motiv pentru care poate interzice publicarea unei fotografii care îi poate afecta integritatea personală;
  • În cazul în care fotografiați pe o proprietate privată proprietarul are dreptul de a vă interzice acest lucru;
  • Dacă realizați o fotografie wide, spre exemplu, într-un parc și în care apar mai multe persoane, dar accentul nu este pus asupra uneia dintre ele (în sensul că nu e un portret evident), atunci nu este necesar acordul tuturor persoanelor.

E important să fim atenți atunci când fotografiem și să ne alegem cu atenție subiectul. Desigur, niciodată nu vom putea obține acordul scris din partea tuturor, mai ales că de și mai multe ori nu ne mai întâlnim a doua oară cu aceeași persoană (referindu-ne la fotografia de stradă). E bine să știm totuși care sunt regulile după care ar trebui să ne jucăm.Îți trimitem săptămânal cele mai bune fotografii publicate pe BlogDeFotografie.ro

Dragoș Asaftei

 
Avatar of Dragoș Asaftei